Reunions curs 15/16

 

Calendari previst de les properes reunions:

 • 14 de juny (a determinar horari, jornada intensiva)
 • QUEDA POSPOSADA. INFORMAREM DEL NOU DIA EN BREU

Us esperem a tots i totes!! La vostra participació es molt important!!!
Les reunions de tarda tindran servei d’acollida per nens/es dels pares/mares assistents a la reunió.

Data Ordre del dia Doc
26.05.16
 • Aprovació de l’acta anterior
 • Reunió equip directiu
 • Comissions
 • Altres
26.04.16
 • Aprovació de l’acta anterior
 • Sant Jordi
 • Comissions
 • Preguntes
31.03.16
 • Lectura i aprovació de l’acta anterior
 • Informacions sobre la reunió de l’Equip Directiu i Junta de l’AMPA
 • Informacions sobre el Consell Escolar del dia 31-03-2016
 • Venta de roses Sant Jordi
 • Telèfon i videoporter
 • Torn obert
23.02.16
 • Aprovació de l’acta anterior
 • Informacions sobre el Consell Escolar
 • Informacions de les comissions
 • Venda de roses
 • Festa de 1r
 • Altres
21.01.16
 • Presentació de la nova Junta
 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
 • Subvencions demanades
 • Informacions de les comissions i grups de treball
 • Canvi de gestoria
 • Camins escolars
 • Colònies
 • Carnestoltes
 • Funcionament del taller mares i pares
 • Torn obert de paraules
 • Acords presos
10.12.15 ASSEMBLEA ORDINÀRIA CURS 2015/2016

 • Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea del curs 2014/2015
 • Aprovació, si s’escau, de les memòries de les Comissions
 • Aprovació, si s’escau, del tancament econòmic curs 2014/2015
 • Aprovació, si s’escau, del pressupost i quotes curs 2015/2016
 • Renovació de junta directiva
05.11.15
 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
 • Relleu de la junta de l’AMPA
 • Memòries comissions
 • Informacions del Consell Escolar
 • Informacions de les comissions i grups de treball
 • Torn obert de paraules
 • Acords presos
08.10.15
 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
 • Relleu de la junta de l’AMPA
 • Loteria de Nadal
 • Informacions del Consell Escolar
 • Informacions de les comissions i grups de treball
 • Torn obert de paraules
 • Acords presos
Anuncis